Meer merken van

LED toplighting
in slateelt

Proefstation voor de groenteteelt  (PSKW)

 

Vlaamse telers waren geïnteresseerd in de energiebesparingen met LED en nieuwsgierig naar hoe LED de groei van de slasoorten beïnvloedt. Vooral de roodverkleuring van Lollo rossa en rode eikenbladsla, het ontstaan van rand en het kropgewicht zijn belangrijke parameters.

Testing Station for Olericulture, Belgium

Betere roodverkleuring, 
vermindering van rand

zijn belangrijke kwaliteitsverbeteringen ten opzichte van SON-T”


- Isabel Vandevelde, onderzoekster PSKW

Testing Station for Olericulture, Belgium
Testing Station for Olericulture, Belgium

De juiste belichting

 

Het Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW) ondersteunt de productiesector van groenten in de ontwikkeling naar een innovatieve, concurrentiële en duurzame positie in de tuinbouw. De proef is uitgevoerd in twee identieke, naast elkaar gelegen kassen van ruim 200 m2. Wanneer belicht werd, zijn de kassen met een lichtdicht scherm van elkaar gescheiden.

 

De rode slasoorten vertoonden een betere roodverkleuring in de LED kas in de winter (december-maart) dan in de referentie kas. Tot en met maart werd de roodverkleuring beoordeeld aan de hand van een kleurenkaart. Er werd geen verschil gezien tussen de roodverkleuring van de sla met de hoog blauwe LED behandeling en de ‘normale’ LED behandeling.

 

“Daarnaast werd er bij vier van de zes oogsten waarin aantasting van rand was minder rand waargenomen in de LED kas. Naast een verbeterde roodkleuring groeide de rode eikenbladsla ook compacter met eenzelfde kropgewicht en was de Lollo rossa, met een verschil van 20 gram, significant zwaarder in de LED kas”, vertelt Isabel Vandevelde, supervisor van de proef.

Philips GreenPower LED toplighting

Philips GreenPower LED toplighting

De LED topbelichtingsoplossing opent nieuwe kansen om winterproductie in de kas te verbeteren voor onder andere vaste planten, potrozen, sierplanten, tomaten en bladgroenten.

Naar de oplossing

 

Belangrijke kwaliteitsverbeteringen

Het team

Proefstation voor de groenteteelt (PSKW)

Horticulturalist

Mais

Philips LED Horti partner

Naar de website

Gerelateerde case studies

Events  

 

IFTF - Vijfhuizen, Nederland

4-6 November 2015

 

Agro Innovation – Tokyo, Japan

18-20 November 2015

 

IPM – Essen, Duitsland

26-29 januari 2016

 

IPM – Essen, Duitsland

3-5 februari 2015

We praten over  

YouTube-feed  

Wim Peters, Nederland

Leo van der Harg, Nederland

Voor meer video’s van Philips Horti,