Meer merken van

Voorwaarden

Philips Lighting België

 

Op alle offerte(s), aanbieding(en), aanvaarding(en), orderbevestiging(en) en overeenkomst(en) van Philips Lighting Belgium NV zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van Philips Lighting Belgium NV, de Specifieke Leveringsvoorwaarden van Philips Lighting Belgium NV van toepassing evenals het Garantiebeleid (inclusief garantievoorwaarden) voor professionele buitenverlichtingsarmaturen respectievelijk professionele binnenverlichtingsarmaturen voor zover van toepassing op de door Philips te leveren producten en/of diensten. In geval van tegenstrijdigheden tussen de bovengenoemde documenten geldt de volgende rangorde:

 

Toepasselijke garantiebeleid (inclusief garantievoorwaarden) (LED)lampen, binnenverlichtingsarmaturen en/of buitenverlichtingsarmaturen;

 

Specifieke Leveringsvoorwaarden van Philips Lighting Belgium NV

Algemene Leveringsvoorwaarden van Philips Lighting Belgium NV