Waterreiniging met UV-lampen

UV-systemen voor waterreiniging

UV-systemen kunnen worden gebruikt om water te desinfecteren in veel verschillende toepassingen, waaronder drinkwater, afvalwater, proceswater, zwembaden en vijvers. UV-lampen zijn verkrijgbaar in vermogens van 4W tot 1000W, zodat je desinfectiesystemen kan ontwerpen voor kleine (liters/min) tot zeer grote gemeentelijke installaties, waar enkele honderden lampen voor nodig zijn.

Apparatuur voor woonwijken

Apparatuur voor woonwijken

Huishoudens kunnen het drinkwater zuiveren door UV-waterreinigingssystemen te installeren op de plaats waar het water het huis binnenkomt, op de plaats waar het wordt gebruikt (zoals de gootsteen in de keuken) of via afzonderlijke reinigingsinstallaties. Ook regenwater kan vóór gebruik worden gedesinfecteerd. Deze UV-systemen worden vaak gecombineerd met filters om andere stoffen uit het water te verwijderen (chloor, kleine deeltjes). Er worden lampvermogens tot 25 W gebruikt.

Gemeentelijke installaties

Gemeentelijke installaties

In gemeentelijke installaties wordt UV altijd gebruikt in combinatie met andere reinigingstechnologieën. Desinfectieniveaus worden door de overheid verordend en onze UV-systemen worden zo ontworpen, gevalideerd en geïnstalleerd dat deze waterkwaliteit gegarandeerd kan worden. Bij de meeste installaties is het dimmen van de lamp mogelijk om het vermogen aan te passen aan variaties in de kwaliteit en stroom van het water. Lampvermogens tot 1000 W.

Industriële toepassingen

Industriële toepassingen

Industrieën hebben voor veel doeleinden schoon en gedesinfecteerd water nodig: productieprocessen (chemie, cosmetica), spoelen en reinigen van verpakkingsmateriaal voor voedsel en dranken, tuinbouw in kassen en geavanceerde oxidatieprocessen voor de halfgeleiderindustrie. In al deze sectoren wordt water gebruikt, gerecycled en hergebruikt. Typische lampvermogens variëren van 25-250 W.

Huishoudelijk, water en lucht

Water, gemeentelijk en industrieel

Lucht, commercieel en professioneel

Een kleine kanttekening

UV-C-lampen vormen een minimaal risico wanneer ze worden gebruikt door professionals die weten hoe ze de lampen moeten gebruiken. Ze moeten hun ogen en huid beschermen om schade door het licht en ernstig letsel aan de ogen en huid te voorkomen. We raden klanten aan om behoedzaamheid te betrachten bij het uitzoeken van middelen en apparatuur, die aantoonbaar getest moeten zijn door derden. De materialen en elektrische onderdelen van middelen en apparatuur moeten gecertificeerd zijn door erkende organisaties zoals NSF, UL, CSA, DVGW-OVGW of volgens andere relevante internationale voorschriften.

Op dit moment is geen van onze UV-C-lampen gecertificeerd of goedgekeurd als medisch apparaat. Signify en/of een van haar andere groepsondernemingen beogen derhalve momenteel niet dat deze lampen waar dan ook ter wereld worden gebruikt als medische apparatuur. Planten en/of materialen die worden blootgesteld aan hogere doses UV-C, kunnen beschadigd raken en/of verkleuren.